60.       Nasi Rames “De Grote Muur”                             € 14,20
             (babi pangang, kip, foe yong hai, saté,
             daging roedjak, atjar en ananas)
63.       Bami Rames “De Grote Muur”                            € 14,20

             (babi pangang, kip, foe yong hai, saté,
             daging roedjak, atjar en ananas)
64.       Gado Gado                                                           € 7,80
65.       Daging Smoor                                                       € 11,80
66.       Daging Roedjak                                                     € 11,80

Alle gerechten met nasi/bami                                         € 0,80 extra
Alle gerechten met mihoen/Chinese bami                       € 2,30 extra